ZEEFDRUK

Zeefdrukken of serigrafie is een techniek waarbij verf door een zeef wordt gedrukt. Op de zeef wordt een fotogevoelig product aangebracht. De film van het ontwerp wordt vervolgens op de zeef gelegd en belicht. Per kleur wordt deze procedure herhaald.

De zeven worden vervolgens onder hoge druk afgespoten waardoor het fotogevoelig product op de plaats van het ontwerp verwijderd wordt. De zeven worden per kleur op de zeefdrukmachine geplaatst en uitgelijnd. Op elke zeef wordt er Plastisol verf in de juiste kleur aangebracht. De serigrafiemachine staat nu klaar om te beginnen drukken.

zeefdruk
zeefdruk

Een rakel (aftrekker) wordt met een vooraf ingestelde druk over de zeef getrokken. Hierdoor wordt de plastisol door de zeef geduwd enkel daar waar het ontwerp het toelaat. Bij donker textile dient er eerst een witte laag te worden aangebracht om de kleuren beter te laten uitkomen.

Tussen elke kleur wordt er gedroogd zodat de kleuren niet door elkaar lopen. Al naargelang de stof van het kledingstuk wordt er soms gekozen om de zeefdruk techniek op papier uit te voeren. Het papier met het ontwerp wordt dan door middel van een heatpress op de kleding aangebracht.